photo6197324568029409153

Deskripsi Tugasan:

1. Melaksanakan program-program latihan untuk menyelesaikan masalah prestasi pekerja baru/lama, menilai bakat, kemahiran, merancang penggantian dan pemilihan.

2. Berhubung dengan Jabatan Buruh untuk hal-hal yang berkaitan pekerja.

3. Melindungi maklumat organisasi dan pekerja dengan menjaga maklumat sulit.

4. Menjawab panggilan telefon, mengendalikan kemasukan emel bagi perkara-perkara yang berkaitan Sumber Manusia iaitu manfaat, dasar dan prosedur, perbelanjaan perubatan, masa-off pengurusan/dan operasi, pertanyaan pekerja yang berkaitan dengan gaji, cuti, kehadiran,
masa formal keluar, masa rehat pemindahan dan lain-lain.

5. Berhubung dengan klinik-klinik panel dan hospital.

6. Memperbaharui lesen/sijil yang berkaitan dengan syarikat.

7. Memastikan pekerja di bahagian makanan/dapur mempunyai kad suntikan kesihatan yang belum tamat tempoh.

8. Menguruskan insurans syarikat dan polisi insurans yang berkaitan. Memastikan semua tuntutan kakitangan digunakan sewajarnya dan diluluskan dengan sewajarnya.

9. Bertanggungjawab untuk mengemaskini dan memfailkan semua rekod Sumber Manusia iaitu fail individu pekerja, fail cuti, fail berhenti, fail PERKESO/KWSP, fail cukai pendapatan, fail gaji dan lain-lain yang berkaitan syarikat.

10. Bertindak sebagai pentadbir sistem untuk mengemas kini profil pekerja baru serta menyediakan surat tawaran kerja.

11. Menyimpan borang yang diperlukan oleh kakitangan (jika ada) seperti borang cuti, borang kerja lebih masa, borang tuntutan, borang pinjaman dan lain-lain.

12. Memastikan pembayaran KWSP, PERKESO, cukai pendapatan (jika ada) tepat pada waktunya sebelum 15 hari bulan pada bulan berikutnya.

13. Menyemak dan membuat pembayaran gaji syarikat (mingguan, dua minggu sekali atau bulanan) serta menyediakan laporan senarai slip gaji bulanan untuk kakitangan dan pengurusan.

14. Menyelenggara sistem gaji bulanan/mingguan dan perancangan cuti staf tanpa gaji.

15. Mengemaskini dan menyelenggara rekod gaji dan berhubung dengan kakitangan dan jabatan pengurusan mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan gaji.

16. Mengambil kira berkaitan cuti tahunan, cuti sakit dan kerja lebih masa.

DESKRIPSI TUGASAN:

1. Menentukan unit kasar keuntungan rancangan tahunan syarikat dengan melaksanakan strategi pemasaran dan menganalisis keputusan.

2. Mewujudkan objektif jualan dengan ramalan dan membangunkan kuota jualan tahunan untuk lokasi dan kawasan yang dipilih, mengunjurkan jumlah jangkaan jualan dan keuntungan bagi produk yang sedia ada dan produk baru.

3. Melaksanakan program jualan dengan membangunkan pelan tindakan dalam jualan.

4. Mengekalkan jumlah jualan, campuran produk, dan harga jualan dengan membuat penawaran dan permintaan, perubahan semasa, penunjuk ekonomi, dan pesaing.

5. Menetapkan dan menyesuaikan harga jualan dengan memantau kos, persaingan, bekalan dan permintaan.

6. Menyediakan jualan keperluan operasi dalam setiap negeri dengan penjadualan dan pekerja jualan serta susulan hasil kerja.

7. Memantau kumpulan jualan dengan merekrut, memilih, penghalaan, dan melatih pekerja.

8. Mengekalkan hasil kerja kumpulan jualan kawasan dengan memberi kaunseling, mendisiplinkan, perancangan, pemantauan dan membuat penilaian kerja.

9. Mengekalkan pengetahuan profesional dan teknikal dengan menghadiri kelas profesional, mengkaji penerbitan profesional, mewujudkan rangkaian peribadi, mengambil bahagian dalam golongan profesional.

Deskripsi Tugasan:

1. Membangunkan kempen pemasaran untuk mempromosikan produk, perkhidmatan atau idea.

2. Mempunyai peranan yang pelbagai yang merangkumi perancangan, pengiklanan, perhubungan awam, penganjuran acara, pembangunan produk, pengedaran booklet/flyers, penajaan dan penyelidikan.

3. Cekap, pantas dan mempunyai idea-idea yang bernas.

4. Bertanggungjawab untuk menjual produk/perkhidmatan atau untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu yang memberi kesan kepada orang ramai.

5. Berhubung dan membuat rangkaian dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk pelanggan, rakan-rakan, pembekal dan rakan organisasi.

6. Berkomunikasi dengan pelanggan sasaran serta menguruskan perhubungan pelanggan.

7. Merancang pengiklanan daripada pelbagai sumber iklan seperti media sosial, akhbar tempatan, radio dan TV bergantung kepada organisasi dan kempen.

8. Menguruskan pengeluaran bahan-bahan pemasaran, termasuk  risalah, poster, surat berita, e-surat, berita dan DVD.

9. Membuat siaran langsung di media sosial seperti facebook, instagram, shopee dan seumpamanya.

10. Berhubung dengan syarikat pereka dan pencetak.

11. Menyelenggara dan mengemaskini profil data  pelanggan.

12. Mengendali dan menghadiri acara-acara seperti persidangan, seminar, majlis, latihan dan pameran.

13. Mencari sumber baru dan mendapatkan  tajaan.

14. Menjalankan penyelidikan pasaran; sebagai contoh dengan menggunakan soal selidik pelanggan dan kumpulan yang difokus.

15. Membangunkan, pelan pemasaran dan strategi.

16. Mendapatkan bajet kewangan.

17. Menilai kempen pemasaran.

18. Aktiviti pemantauan pesaing.

19. Menjakankan tugas lain-lain yang diarahkan oleh pihak syarikat.

Deskripsi Tugasan:

1. Membangunkan kempen pemasaran untuk mempromosikan produk, perkhidmatan atau idea.

2. Mempunyai peranan yang pelbagai yang merangkumi perancangan, pengiklanan, perhubungan awam, penganjuran acara, pembangunan produk, pengedaran booklet/flyers, penajaan dan penyelidikan.

3. Cekap, pantas dan mempunyai idea-idea yang bernas.

4. Bertanggungjawab untuk menjual produk/perkhidmatan atau untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu yang memberi kesan kepada orang ramai.

5. Berhubung dan membuat rangkaian dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk pelanggan, rakan-rakan, pembekal dan rakan organisasi.

6. Berkomunikasi dengan pelanggan sasaran serta menguruskan perhubungan pelanggan.

7. Merancang pengiklanan daripada pelbagai sumber iklan seperti media sosial, akhbar tempatan, radio dan TV bergantung kepada organisasi dan kempen.

8. Menguruskan pengeluaran bahan-bahan pemasaran, termasuk  risalah, poster, surat berita, e-surat, berita dan DVD.

9. Membuat siaran langsung di media sosial seperti facebook, instagram, shopee dan seumpamanya.

10. Berhubung dengan syarikat pereka dan pencetak.

11. Menyelenggara dan mengemaskini profil data  pelanggan.

12. Mengendali dan menghadiri acara-acara seperti persidangan, seminar, majlis, latihan dan pameran.

13. Mencari sumber baru dan mendapatkan  tajaan.

14. Menjalankan penyelidikan pasaran; sebagai contoh dengan menggunakan soal selidik pelanggan dan kumpulan yang difokus.

15. Membangunkan, pelan pemasaran dan strategi.

16. Mendapatkan bajet kewangan.

17. Menilai kempen pemasaran.

18. Aktiviti pemantauan pesaing.

19. Menjakankan tugas lain-lain yang diarahkan oleh pihak syarikat.

DESKRIPSI TUGASAN:

1. Menyediakan keperluan bahan, produk dan pemprosesan produk. 

2. Memproses (memotong/membungkus) produk siap.

3. Pastikan produk siap memenuhi standard. 

4. Rakaman kawalan proses pengeluaran selesai.

5. Pastikan produk disusun dengan kemas di dalam peti sejuk.

6. Susun bahan mentah yang diterima daripada pembekal secara berkala untuk memudahkan kerja.

7. Menyelesaikan sejumlah perbelanjaan berdasarkan jadual sasaran pergantian kakitangan harian.

8. Jumlah sasaran kerja ini akan ditetapkan oleh pihak pengurusan dan akan diberitahu tentang perubahan dari semasa ke semasa.

9. Pastikan diri berada dalam keadaan bersih dan sihat semasa mengendalikan kerja pemprosesan produk.

10. Pastikan tempat kerja dan premis dalam persekitaran yang bersih dan selamat.

11. Patuhi semua arahan yang diberikan oleh penyelia atau mana-mana pasukan pengurusan lain mengenai tugas tersebut.

12. Jaga kebersihan tempat kerja selepas bekerja.

13. Memastikan bahawa tiada kerosakan pada barang atau kecacatan yang berlaku semasa proses pembakaran, pembungkusan dan pelabelan.

14. Laporkan kepada penyelia dengan segera sekiranya terdapat masalah dengan bahan mentah (botol atau kotak).

15. Membuat pembersihan kilang secara berkala dari semasa ke semasa.

16. Tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh syarikat dari semsa ke semasa.

DESKRIPSI TUGASAN:

1. Menyediakan keperluan bahan, produk dan pemprosesan produk. 

2. Pastikan produk siap memenuhi standard. 

4. Rakaman kawalan proses pengeluaran selesai.

6. Susun bahan mentah yang diterima daripada pembekal secara berkala untuk memudahkan kerja.

7. Menyelesaikan sejumlah perbelanjaan berdasarkan jadual sasaran pergantian kakitangan harian.

8. Jumlah sasaran kerja ini akan ditetapkan oleh pihak pengurusan dan akan diberitahu tentang perubahan dari semasa ke semasa.

9. Pastikan diri berada dalam keadaan bersih dan sihat semasa mengendalikan kerja pemprosesan produk.

10. Pastikan tempat kerja dan premis dalam persekitaran yang bersih dan selamat.

11. Patuhi semua arahan yang diberikan oleh penyelia atau mana-mana pasukan pengurusan lain mengenai tugas tersebut.

12. Jaga kebersihan tempat kerja selepas bekerja.

13. Memastikan bahawa tiada kerosakan pada barang atau kecacatan yang berlaku semasa proses pembakaran, pembungkusan dan pelabelan.

14. Laporkan kepada penyelia dengan segera sekiranya terdapat masalah dengan bahan mentah (botol atau kotak).

15. Membuat pembersihan kilang secara berkala dari semasa ke semasa.

16. Tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh syarikat dari semsa ke semasa.

Deskripsi Tugasan:

1. Mengasing dan membungkus tempahan daripada pelanggan.

2. Menyusun stok produk yang telah siap.

3. Mengira stok keluar produk siap.

4. Menghantar tempahan wakil jualan ke luar negeri Melaka.

5. Menghantar tempahan pelanggan di sekitar Melaka.

6. Menghantar parcel ke tempat kurier seperti Lazada, Citylink atau Ninja Van.

7. Membersihkan kawasan kerja.

1. Jualan dan Pemasaran

2.Sumber Manusia

3. Pengurusan Halal

4. Kulinari